ledige job

Søg blandt alle ledige job annonceret på alle danske jobportaler

Hvad? Hvor?
stilling, jobfunktion, virksomhed osv. by, kommune, region
Job per kategori
Jobsøgning Byggeri / Anlæg / Håndværk
Anlægsgartner, Anlægsstruktør, Brolægger, Byggeleder, Byggetekniker, Bygningskonstruktør, Bygningsstruktør, Glarmester, Gulvlægger, Gulvmontør, Isolatør, Maler, Malerlærling, Malersvend, Maskinfører, Murer, Snedker, Stilladsopstiller, Tagdækker, Tækkemand, Tømrer, Vvs-Montør
Jobsøgning Handel / Service
Beredskabsinspektør, Brandmand, Bud, Butiksassistent, Butikselev, Butiksleder, Disponent, Ejendomsservicetekniker, Ekspedient, Elev, Ernæringsassistent, Frisør, Frisørelev, Kasseassistent, Kosmetolog, Købmand, Museumsbetjent, Optiker, Postbud, Rengøringsassistent, Salgsassistent, Salgskoordinator, Salgsmedarbejder, Servicechef, Servicemedarbejder, Sikkerhedskonsulent, Vagt, Vagtfunktionær
Jobsøgning Hotel / Restaurant / Kantine
Barista, Bartender, Cafemedarbejder, Hotelchef, Hotelreceptionist, Kantineassistent, Kantineleder, Kok, Kokkeelev, Køkkenassistent, Køkkenchef, Køkkenmedhjælper, Natportier, Restaurantchef, Tjener
Jobsøgning Industri / Produkton / Lager
Arbejdsleder, Arbejdsmand, Automatikmekaniker, Automekaniker, Bager, Cykelsmed, Driftsleder, Elektriker, Elinstallatør, Fabrikschef, Finmekaniker, Flymekaniker, Forstkandidat, Hortonom, Industrielektriker, Industritekniker, Installatør, Kleinsmed, Kloakmester, Kloakrørlægger, Konditor, Konfektionstekniker, Kranfører, Kvalitetstekniker, Kørelærer, Kørselsleder, Lagerassistent, Lagerchef, Lagerekspedient, Lagerforvalter, Lagermedarbejder, Lastvognsmekaniker, Levnedsmiddeltekniker, Maskinarbejder, Maskinmester, Maskinoperatør, Mejerist, Mekaniker, Montrice, Montør, Navigatør, Overmontør, Pakkedame, Plastmager, Procesoperatør, Produktionsassistent, Rejsemontør, Reparatør, Skibsfører, Skrædder, Slagter, Slagtermester, Slagtersvend, Smed, Specialarbejder, Styrmand, Svejser, Transportkonsulent, Truckfører, Vedligeholdelseschef, Værkfører, Værktøjsmager
Jobsøgning Ingeniør
Automationsingeniør, Bygningsingeniør, Civilingeniør, Dataingeniør, Diplomingeniør, Eksportingeniør, Elektroingeniør, Elektronikingeniør, Ingeniør, Kemiingeniør, Konstruktionsingeniør, Kvalitetsingeniør, Maskiningeniør, Mejeriingeniør, Miljøingeniør, Plastingeniør, Procesingeniør, Produktionsingeniør, Projektingeniør, Salgsingeniør, Softwareingeniør, Stærkstrømsingeniør, Svagstrømsingeniør, Systemingeniør, Teknikumingeniør, Udviklingsingeniør
Jobsøgning Jura / Forsikring
Forsikringskonsulent, Forsikringsmedarbejder, Forsikringssælger
Jobsøgning Kommunikation / Sprog
Informationschef, Informationskonsulent, Informationsmedarbejder, Journalist, Kommunikationschef, Kommunikationskonsulent, Kommunikationsmedarbejder, Korrespondent, Oversætter, Redaktør, Sprogkonsulent, Sprogmedarbejder, Tekstforfatter, Tolk, Translatør, Webredaktør
Jobsøgning Kontor / Administration
Administrationschef, Administrationsmedarbejder, Akademiøkonom, Analytiker, Arbejdsmiljøkonsulent, Bogholder, Bogholderiassistent, Bogholderimedarbejder, Chefsekretær, Civiløkonom, Controller, Direktionsassistent, Direktionssekretær, Driftsøkonom, Ejendomsadministrator, Ejendomsmæglerassistent, Eksportassistent, Eksportkonsulent, Eksportmedarbejder, Fuldmægtig, Indkøber, Indkøbsassistent, Investeringsrådgiver, Kontorassistent, Kontorbetjent, Kontorchef, Kontorelev, Kontorfuldmægtig, Kontorfunktionær, Kontormedarbejder, Kreditchef, Kreditkonsulent, Kundechef, Kundekonsulent, Kunderådgiver, Kundeservicemedarbejder, Kursuskonsulent, Kursussekretær, Markedsøkonom, Miljøplanlægger, Ordrebehandler, Organisationskonsulent, Organisationsmedarbejder, Overassistent, Personalesekretær, Piccoline, Piccolo, Projektassistent, Projektkonsulent, Projektkoordinator, Projektmedarbejder, Projektsekretær, Receptionist, Sekretær, Skadeskonsulent, Taksator, Tastemedarbejder, Telefonist, Valutadealer, Økonom, Økonomimedarbejder
Jobsøgning Kultur / Medier / Design
Designer, Fotograf, Guldsmed, Kulturformidler, Kulturmedarbejder, Multimediedesigner, Musiker, Skuespiller
Jobsøgning Landbrug / Skovbrug / Gartneri
Agronom, Dyreassistent, Dyrepasser, Dyrlæge, Fodermester, Gartner, Gartnermedhjælper, Landbrugsmedhjælper, Landbrugstekniker, Skovtekniker, Trætekniker
Jobsøgning Ledelse / Hr / Personale
Adjunkt, Afdelingschef, Afdelingsleder, Audiologopæd, Bachelor, Bibliotekar, Folkeskolelærer, Forsker, Fysiker, Geofysiker, Gymnasielærer, Håndarbejdslærer, Højskolelærer, It-Underviser, Informationsspecialist, Instruktør, Koordinator, Leder, Lektor, Lærer, Netværksmedarbejder, Pædagog, Pædagogmedhjælper, Skolelærer, Socialpædagog, Sproglærer, Statistiker, Studievejleder, Talehørelærer, Talepædagog, Uddannelseskonsulent, Underviser, Undervisningskonsulent, Viceinspektør, Voksenunderviser
Jobsøgning Ledelse Og Personale
Adm.Direktør, Direktør, Funktionschef, Personaleassistent, Personalechef, Personalekonsulent, Personalemedarbejder, Personaleudviklingschef, Planlægningschef, Produktionschef, Projektchef, Projektleder, Rekrutteringskonsulent, Sikkerhedschef
Jobsøgning Marketing / Pr / Reklame
Account Manager, Artdirector, Bogbinder, Chefkonsulent, Dtp’Er, Desktopper, Eksportchef, Eksportmanager, Eksportsælger, Eksporttekniker, Erhvervskonsulent, Forlagsredaktør, Grafiker, Historiker, Indretningsarkitekt, Key Account Manager, Lydtekniker, Lægemiddelkonsulent, Markedsanalytiker, Markedschef, Markedsføring, Markedskonsulent, Markedskoordinator, Marketingassistent, Marketingchef, Marketingkonsulent, Marketingkoordinator, Marketingmedarbejder, Mediekoordinator, Mediemedarbejder, Merchandiser, Mødebooker, Produktchef, Rejsebranchemedarbejder, Reklamemedarbejder, Salgskonsulent, Salgssupporter, Studievært, Sælger, Tegner, Telemarketingsmedarbejder, Trykker, Turistfører, Typograf
Jobsøgning Programmering / Systemudvikling
Computertekniker, Databaseadministrator, Databaseudvikler, Datalog, Datamatiker, Datanom, Driftsplanlægger, Driftstekniker, Helpdesk, It-Konsulent, It-Medarbejder, It-Projektmedarbejder, It-Supporter, It-Systemkonsulent, It-Tekniker, Informatikassistent, Internetdesigner, Internetkonsulent, Internetkoordinator, Internetprogrammør, Internetprojektleder, Internetudvikler, Netværksadministrator, Netværkskonsulent, Netværksspecialist, Netværkstekniker, Netværksupporter, Pc-Supporter, Programmør, Softwaretester, Softwareudvikler, Supporter, Systemadministrator, Systemansvarlig, Systemkonsulent, Systemprogrammør, Systemspecialist, Systemudvikler, Teletekniker, Udvikler, Udviklingsmedarbejder, Webdesigner, Webmaster, Webmedarbejder, Webprogrammør, Webudvikler
Jobsøgning Salg / Eksport / Import
Ejendomsmægler, Indkøbschef, Salgschef, Salgsdirektør, Salgsleder, Salgssekretær
Jobsøgning Sundhed / Omsorg / Pleje
Afspændingspædagog, Diætist, Ergonom, Ergoterapeut, Ernæringskonsulent, Fysioterapeut, Handicaphjælper, Hjemmehjælper, Jordemoder, Klinikassistent, Klinisk Diætist, Læge, Lægesekretær, Massør, Portør, Psykolog, Psykoterapeut, Radiograf, Social Og Sundhedsassisstent, Social Og Sundhedshjælper, Socialrådgiver, Sygehjælper, Sygeplejerske, Tandklinikassistent, Tandlæge, Tandplejer, Tandtekniker, Zoneterapeut
Jobsøgning Teknik / Naturvidenskab
Analysekemiker, Apoteksassistent, Arkitekt, Bioanalytiker, Biokemiker, Biolog, Bioteknolog, Elektronikmekaniker, Elektroniktekniker, Entrepriseleder, Farmaceut, Farmakonom, Forskningslaborant, Geograf, Humanbiolog, Kemiker, Kemotekniker, Kvalitetschef, Kvalitetskonsulent, Kvalitetskoordinator, Kvalitetsmedarbejder, Laborant, Laboratorietekniker, Landinspektør, Landmåler, Landskabsarkitekt, Maskintekniker, Mejeritekniker, Mikrobiolog, Miljøchef, Miljøkonsulent, Miljøkoordinator, Miljømedarbejder, Miljøtekniker, Molekylærbiolog, Montagemedarbejder, Måletekniker, Planlægger, Produktionsplanlægger, Produktionstekniker, Produktionsteknolog, Radiomekaniker, Stærkstrømstekniker
Jobsøgning Transport / Logistik / Shipping
Buschauffør, Chauffør, Eksportchauffør, Lastbilchauffør, Logistikassistent, Logistikchef, Logistikkonsulent, Logistikkoordinator, Logistikmedarbejder, Pilot, Salgschauffør, Shippingassistent, Shippingchef, Shippingmedarbejder, Speditionsassistent, Speditør, Stewardesse, Taxachauffør, Vognmand
Jobsøgning Undervisning / Forskning
Researcher, Skoleleder, Sociolog, Uddannelsesleder
Jobsøgning Økonomi / Finans
Advokat, Advokatfuldmægtig, Advokatsekretær, Bankassistent, Bankfuldmægtig, Bankrådgiver, Erhvervsjurist, Finansanalytiker, Finanschef, Finansmedarbejder, Jurist, Regnskabsassistent, Regnskabschef, Regnskabselev, Regnskabsmedarbejder, Revisor, Revisorassistent, Revisorelev, Økonomichef, Økonomidirektør
Jobsøgning Øvrige Stillinger
Av-Tekniker, Altmuligmand, Assistent, Autocadtegner, Fiskeriteknolog, Forlagsmedarbejder, Forvaltningschef, Geolog, Grafonom, Håndværker, Inspektør, Konsulent, Medhjælper, Merkonom, Organisationsudvikler, Redigeringstekniker, Servicemontør, Studentermedarbejder, Studentermedhjælper, Systemkonstruktør, Trainee, Ufaglært, Ulandskonsulent, Ulandsprojektmedarbejder, Ungarbejder, Vedligeholdsværkfører, Vikar, Værkstedsleder
    Job per område
Jobsøgning Region Hovedstaden Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal Kommune, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø Kommune, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm, Ishøj, Kastrup, København, København (Brønshøj), København (Christianshavn), København (Indre By), København (Nordvest), København (Nørrebro), København (Sundby), København (Sydhavnen), København (Valby), København (Vanløse), København (Vesterbro), København (Østerbro), Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre, Vallensbæk Jobsøgning Region Midtjylland Aarhus, Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande Kommune, Lemvig, Norddjurs Kommune, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern Kommune, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs Kommune, Viborg Jobsøgning Region Nordjylland Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt Kommune, Læsø, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands Kommune
Jobsøgning Region Sjælland Faxe, Greve, Guldborgsund Kommune, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland Kommune, Næstved, Odsherred Kommune, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns Kommune, Vordingborg Jobsøgning Region Syddanmark Aabenraa, Assens, Billund, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn Kommune, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyns Kommune, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø